Železnica

Vlastnosti Unimogu ho stavajú do pozície absolútneho lídra vo všetkých smeroch. Okrem výnimočných vlastností na cestách, v teréne, v horách , lesoch, na poľnohospodárskej pôde a na stavbách sa Unimog vyznačuje ešte jednou špeciálnou vlastnosťou a to tým, že ho môžete použiť ako dvojcestné vozidlo. V praxi to znamená asi to, že Unimog okrem možnosti pohybovať sa po bežných spevnených a nespevnených komunikáciách poskytuje svojmu pánovi aj možnosť plynulého a bezpečného pohybu po železnici. Jednoduchým systémom sa Unimog za pár sekúnd zmení na univerzálny železničný rušeň schopný ťahať súpravy nákladu, udržiavať železničnú komunikáciu a okolité súvisiace siete ako napríklad trolejové vedenie a podobne.  Je teda univerzálnym pomocníkom na železničných staniciach, pri údržbe železničných komunikácií, v mestách ale aj mimo miest, pri presune tovaru a ľudí, pri všemožných činnostiach, aké Vás len napadnú. Na tejto planéte asi neexistuje prostredie, v ktorom by Unimog nebol doma.