Finančné služby

Finančný leasing

Finančný leasing je jeden z možných finančných produktov pre prípad, že sa po ukončení leasingovej zmluvy chcete stať vlastníkom vozidla. Je určený hlavne na financovanie osobných, úžitkových a nákladných vozidiel. K tomuto produktu vám vieme zabezpečiť aj veľmi výhodné poistenie.

Operatívny leasing

Operatívny leasing je moderný a veľmi rozšírený produkt určený pre spoločnosti, ktoré zaujíma rýchla obnovu vozového parku. Doba trvania leasingovej zmluvy je zvolená zo strany nájomcu, a je v podstate ľubovoľná. Pri uzatvorení zmluvy je zmluvne dohodnuté predpokladané kilometrové zaťaženie vozidla, nájomné a služby zahrnuté v nájme a ostatné podmienky zmluvy. Po ukončení zmluvne stanovenej doby nájmu sa vozidlo vráti predajcovi a Vy si môžete opäť prenajať nové. Ďalšou výhodou operatívneho leasingu je taktiež odstránenie rizík spojených s vlastníctvom vozidla a poklesu jeho trhovej hodnoty. Rýchla obnova vozového parku umožňuje splnenie najprísnejších ekonomických, bezpečnostných, technických a ekologických nárokov.
Okrem dane z motorových vozidiel a poistenia je do nájmu možné zahrnúť širokú ponuku servisných a iných služieb, takže sa nebudete musieť obávať akýchkoľvek neočakávaných dodatočných nákladov spojených s prevádzkou financovaného vozidla. V priebehu zmluvy z ceny predmetu financovania zaplatíte iba to, čo „odjazdíte“. Administratívne služby zahrnuté v nájme, ktoré sú zabezpečované z našej strany ako je napr. Daň z motorových vozidiel a Povinné zmluvné poistenie Vám taktiež uľahčia správu vozového parku, všetky priznania, hlásenia a úhrady realizujeme za Vás.

Úverové financovanie

Pokiaľ máte záujem o flexibilnú dobu financovania a okamžité ekonomické vlastníctva k predmetu financovania, môžete využiť úverové financovanie. Uzatvorenie zmluvy je rovnako rýchle a jednoduché ako u finančného leasingu. Aj v prípade financovania formou úveru ponúkame výhodné podmienky (úrok, poistenie). Okrem formy nadobudnutia vlastníctva sa úver od finančného leasingu odlišuje zaistením – súčasťou zmluvy o úvere je Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva.