SOLID DUO

Sypač SOLID DUO je špeciálnym riešením v boji proti prevencii a odstraňovaniu snehu a ľadu z ciest a rýchlostných komunikácií prostredníctvom suchého posypového materiálu. Telo sypača je vybavené dvomi nezávislými komorami pre posypový materiál a dvomi závitovými šnekmi pre podávanie materiálu. Toto technické riešenie umožňuje použitie dvoch rozdielnych typov posypového materiálu, napr. posypový kameň a posypová soľ. Sypať možno jednotlivo každý typ materiálu alebo ich kombináciu v predvolenom pomere. SOLID DUO je optimálnym riešením v oblastiach, kde je nutná zmena typu posypu (v blízkosti vodných zdrojov, prírodných rezervácií a CHKO,...).

Základné parametre

SOLID

DUO 2.0

SOLID

DUO 2.5

SOLID

DUO 3.0

 SOLIDDUO 4.0

 SOLIDDUO 5.0

 SOLIDDUO 6.0

 SOLIDDUO 7.0

Objem zásbníka [m3]

2.0

2.5

3

4

5

6

7

Objem nádrží [lit.]

 720

 840

1200

1720

1720

1720

2240

Šírka posypu [m]

2 ÷ 9 (3 ÷ 12)

Váha [kg]

900÷1150

950÷1200

1200÷1800

1400÷2100

1550÷2150

1700÷2300

1850÷2450