LIQUID

Zimná pracovná nadstavba LIQUID predstavuje najnovšiu sofistikovanú technológiu vyvinutú pre odstraňovanie a elimináciu vzniku námrazy a ľadu na cestách a rýchlostných komunikáciách.  Zariadenie slúži ako rozprašovač roztoku chloridu vápenatého alebo chlorid sodný bez použitia suchého prostriedku. Toto zariadenie je možné využívať aj v letných mesiacoch na tlakové umývanie ciest a komunikácií.

Základné parametre

LIQUID 6.0

LIQUID 8.0

LIQUID 10.0

LIQUID 12.0

LIQUID 14.0

Objem nádrže na roztok [L]

6000

8000

10000

12000

14000

Šírka aplikácie postreku [m]

2 -12

Váha [kg]

1940

2040

2140

2240

2340