KALNIK XL

Profesionálna radlica KALNIK XL sa používa na odpratávanie snehu zo širokých diaľničných ciest.  Je to multi - segmentová radlica so šírkou až 5000 mm a sklápateľným segmentom pre jednoduchšiu prepravu.

Základné parametre

KALNIK XL 5.0

Váha (kg)

1400-1550

Pracovná šírka pri 30°

4330

Uhol náklonu

15°

Počet x šírka segmentu (mm)

5×1000

Prepravná šírka [mm]

3900