BSP

Bočné snehové krídlo BSP sa používa pre rýchle a efektívne odpratávanie snehu na širokých cestách. Vozidlo vybavené prednou radlicou a bočným snehovým krídlom BSP je schopné jedným prejazdom čistiť až 2 jazdné pruhy súčasne, čím sa zvyšuje účinnosť každého prejazdu.