MRM300

Podzvodidlová kosačka

Technické údaje:

Dosah: do 3 m, obojstranná prevádzka
Pohon: predný vývodový hriadeľ – PTO / hydraulikou vozidla
Vlastnosti: automatické kopírovanie terénu, senzor prekážok, možnosť obojstrannej prevádzky, automatické skladanie zariadenia
Opis: pre svoju nízku výšku je MRM 300 určená na prácu pod zvodidlami ale aj mimo nich. Automatický detektor prekážok zabezpečuje vyhnutie sa pracovnej hlavice prekážkam a eliminuje tak riziko kolízie.