MKF600

Čelne montované pracovné rameno

Technické údaje:

Dosah: čelne montovaná kosačka 6,5 m (7,0 m)
              svahová kosačka 3,00 m
Bočný posun: 1,3 m (1,8 m)
                            podzvodidlová kosačka do 1 m
Vlastnosti: prepravná šírka 2,5 m. Ovládanie CAN-Bus/Mähtronic. Automatický systém riadenia dotyku svahovej kosačky a CAN-Bus Mähtronic.
Opis: vďaka svojmu teleskopickému ramenu MFK 600 ponúka veľmi veľký dosah a je možné ju efektívne použiť pre kosenie veľkých svahov a strihanie živých plotov.